Hanger Cabinet

Hanger cabinet and Hanger rack

 

Tool hanging cabinet with key lock

ตู้ และแผงแขวนอุปกรณ์

สำหรับแขวนเครื่องมือช่าง สามารถออกแบบและติดตั้งให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ อีกทั้งสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบยึดติดกับผนัง เป็นแบบชุดแขวนในตัวตู้ พร้อมหน้าบานปิด เก็บของได้เป็นระเบียบเรียบร้อย ชุดแผงแขวนออกแบบให้วางกล่องเก็บอุปกรณ์ได้ ควบคู่กับแผงแขวนเจาะรูสำหรับแขวนเครื่องมือเป็นชุดๆ

  • Hanger Cabinet 01
  • Hanger Cabinet 02
  • Hanger Cabinet 03
  • Hanger Cabinet 04
  • Hanger Cabinet 05
  • Hanger Cabinet 01
  • Hanger Cabinet 02
  • Hanger Cabinet 03
  • Hanger Cabinet 04
  • Hanger Cabinet 05