OPERATION : โต๊ะปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โครงสร้างโลหะพ่นสีอีพ็อกซี่

FEATURES : โครงสร้างเหล็กหน้า 10 มม. พ่นด้วยสีพิเศษอีพ็อกซี่

DIMENSION :