• Table Lab 02
 • IB2
 • STEEL 1
 • STEEL 2
 • STEEL 3
 • STEEL 4
 • STEEL 5
 • Table Lab 02
 • IB2
 • STEEL 1
 • STEEL 2
 • STEEL 3
 • STEEL 4
 • STEEL 5

 

 

 

OPERATION : โต๊ะปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โครงสร้างโลหะพ่นสีอีพ็อกซี่

FEATURES : โครงสร้างเหล็กหน้า 10 มม. พ่นด้วยสีพิเศษอีพ็อกซี่

DIMENSION : 1.50 x 3.00 x 0.85 m.