• Hanging 01
  • Hanging 02
  • Hanging 01
  • Hanging 02

OPERATION : ชุดตู้แขวนลอย

FEATURES : โครงสร้างไม้, เหล็กพ่นสีอีพ็อกซี่

DIMENSION : 0.30 x 0.80 x 0.70 m.