• Scrubber Hood 01
  • Scrubber Hood 02
  • Scrubber Hood 01
  • Scrubber Hood 02

OPERATION :
Fume Hood whit fume scrubber inside.
ตู้ดูดควันไอสารเคมี พร้อมชุดบำบัดไอสารภายในตัว

FEATURES :
Fume Hood is build-in fume scrubber unit to safe time, space economical .Owner can service their system for in font of Fume Hood.

DIMENSION :
FH120DC :  1.20 x 2.35 x 1.05 m. (Wx Hx D)
UPPER PART : 1.20 x 1.50 x 1.05 m.
LOWER PART : 1.20 x 0.85 x 0.95  m.
Download Specification

FH150DC :   1.50 x 2.35 x 1.05 (Wx Hx D)
UPPER PART :  1.50 x 1.50 x 1.05 m.
LOWER PART : 1.50 x 0.85 x 0.95 m.|
Download Specification

FH180DC :  1.80 x 2.35 x 1.05 m. (Wx Hx D)
UPPER PART :  1.80 x 1.50 x 0.85 m.
LOWER PART :  1.80 x 0.85 x 0.95   m.

FH200DC :  2.00 x 2.35 x 1.05 (Wx Hx D)
UPPER PART :   2.00 x 1.50 x 1.05 m.
LOWER PART : 2.00 x 0.85 x 0.95 m.