• SGDAA01
  • SGDAA02
  • SGDAA03
  • SGDAA01
  • SGDAA02
  • SGDAA03

OPERATION :
ตู้เก็บสารเคมีแยกกรด-ด่าง

FEATURES : SGD/F SERIES
Chemical storage cabinet adjustable shelves lighting switch, safety glass door thick 6.0 mm. with key lock.

DIMENSION :

Model : 1205819 SGDAA
           1.20 x 0.58 x 1.92 m. ( W x H x D )

Model : 1205819 SGDAA/DF ( รุ่นแยกเก็บ กรด/ด่าง )
           1.20 x 0.58 x 1.92 m. ( W x H x D )

Model : 1205819 SGDAA/F ( รุ่นแยกเก็บ กรด/ด่าง )
           1.20 x 0.58 x 1.92 m. ( W x H x D )